Bátorítás

  Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.
      1. Péter 5:7
 


Mindannyian vágyunk arra, hogy minél több segítséget adjunk gyermekeinknek.
Nem lehetünk velük ott mindenhol, de imádságban Isten elé vihetjük őket bármikor.


  Szüntelenül imádkozzatok.
      1. Thessz. 5:7
 

A legtöbb, amit tehetünk az a közbenjáró imádság.

Ha mi nem imádkozunk értük, akkor ki fog?

Szeretnénk bátorítani Benneteket arra, hogy jöjjetek össze imádkozni!
Most talán azt mondod: de nincs időm . . . vagy azt, hogy picik a gyerekek, még egy telefonbeszélgetést sem tudok lebonyolítani anélkül, hogy valaki meg ne zavarna . . . vagy azt, hogy reggeltõl esteig dolgozom, továbbképzésre, iskolába járok . . . vagy azt, hogy nincs kivel imádkoznom.

Kérlek, imádkozz, hogy Isten adjon bölcsességet, segítséget, egy imatársat. Ő vezessen, hogyan oszd be az időd, hogy legyen idő az imádkozásra. Isten felettébb megáld, amikor vele töltünk időt.

Bízz Istenben!

Nagy áldás másokkal együtt hordozni gyermekeidet az Úr előtt. A teher könnyebb. Isten megerősít és felüdít az Igék olvasása során is.
Több erőd lesz utána folytatni a mindennapi feladatokat.

Bármikor összejöhetsz egy másik anyukával, nagymamával vagy egy nőtestvérrel. Találkozhattok valakinek az otthonában, a gyülekezeti házban vagy akár kint a szabadban is.

Lehet, hogy most arra gondolsz, hogy én még nem is imádkoztam soha hangosan vagy arra, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Isten vár, úgy amint vagy. Ha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, mint személyes Megváltódat (Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16) az ő gyermeke vagy. Mint gyermek az apukájához, úgy jöhetsz Istenhez, a mennyei Atyához. Bátran kiöntheted neki a szíved bármikor. Mindent elmondhatsz neki.

Az imádság beszélgetés Istennel. Saját szavaiddal vagy Isten Igéjét használva az ő szavaival imádkozhatsz.

  ...és amit csak kértek az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban;
      János 14:13
 


  Kiálts hozzám, és válaszolok,hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!
      Jeremiás 33:3
 


  Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
      Jakab 5:16b
 


  Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.
      Máté 7:7
 


  Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
      Zsoltárok 138:3
 


 

fooldal
bátorítas
hetiimatema
azimadsagereje
csoportok
hatterkep